Градежни материјали – теми за семинарски

image_pdfimage_print

На „повеќе“ може да ги видите темите за семинарски задачи по предметот градежни материјали.

проф. Т. Самарџиоска

ред.бр. Име Презиме Индекс Тема
1 Дејан Јовановски 7345 Камена волна како материјал за термоизолација
Александар Зефи 139
2 Мурсељ Иљази 9572 Современо користење на земјата како градежен материјал
Ментор Шабан 9594
3 Марија Дудуковска 9276 Материјали за изведба на зелени покриви
Маја Трифуновска 9277
4 Антонио Јосифоски 9598 Малтери за хидроизолација
Стефан Ристески 9627
5 Андреј Георгиевски 9621 Композитни материјали, општо, карактеристики, производство и суровини
Никола Илиевски 9575
6 Марија Ристеска 9690 Геотекстил, Геокомпозити
Марина Кордоска 9546
7 Ѓелов Никола 9689 Примена на метаматеријали во градежништвото
Маја Руменоска 9557
8 Јоаким Јовановски 9626 Употреба на рециклиран агрегат за производство на бетон
Дејан Дејановски 9625
9 Роберт Ѓорѓиоски 9650 Материјали погодни за агресивни средини
Бобан Бајчевски 9669
10 Владимир Тодоровски 9508 Стаклени влакна – типови, начин на добивање и нивна примена
Мартин Насевски 9533
11 Милан Величковски 9602 Материјали за звучна изолација и апсорпција
Александар Трајковски 9630
12 Марија Митруловска 8642 Челикот во градежништвото – значајни конструкции
Сабина Имероска 8589
13 Исидора Митровска 9464 Минералната волна како материјал за звучна заштита
Емилија Милевска 9484
14 Наум Здравков 9456 Полимери зајакнати со влакна, поделба, карактеристики, примена
Габриела Димовска 9523
15 Симона Поцкова 9678 Видови на готови малтери, начин на вградување и примена
Александра Ѓоргиевска 9635
16 Сара Ерманоска 9565 Дрвени подови
Ксенија Камческа 9555
17 Сара Илиќ 9622 Карактеристики на метаматеријалите и нивна примена
Јована Трајковска 9702
18 Елена Котоска 9691 Гипсени и гипскартонски плочи
Мартина Спасовска 9693
19 Теодора Анѓеловска 9606 Хидроизолација кај темели и подрумски простории
Марија Ѓешовска 9608
20 Радица Јованова 9584 Примена на јаглерод-водородните врзива во системи за хидроизолација
Лазар Стаменковски 9619
21 Зорица Бусева 9680 Недеструктивни методи за испитување на материјалите (метод со термовизија и оптичка метода)
22 Јасна Доневска 9666 Камена волна (суровини, добивање, примена)
Софија Христова 9616
23 Елена Захариева 9573 Водоводни и канализациони цевки на база на полимери
Лаура Ангелова 9639
24 Ивана Ѓоргиевска 9574 Екструдиран и експандиран полистирен
Кристина Стоилова 9640
25 Даниел Николовски 9631 Материјали во улога на арматура во бетон
26 Памела Мицевска 9687 Градежна керамика, општо, историски развој
Ѓорѓи Илиевски 9688
27 Симона Ефтимова 9681 Производители на готови малтери кај нас и во светот
Мери Ѓорѓиева 9556
28 Ана Шундовска 9578 Гипсот како материјал во градежништвото
Софија Макенаџиева 9634
29 Бојана Арсова 9553 Општо за звук и негови карактеристики
Ана Тодорова 9588
30 Катерина Накева 9637 Примена на каменот во градежништвото
Андереа Ацевска 9707
31 Љупчо Стаменов 9589 Покривна керамика
Никола Батанџиоски 9624
32 Марија Петковска 9593 Бучава и заштита од бучава
Наум Стоименовски 9585
33 Елена Бошначка 9395 Дрвото како градежен материјал
Трајче Танев 9461
34 Моника Александровска 9671 Асфалти и асфалт бетони
Ханис Мекиќ 9663
35 Анастасија Стојчевска 9597 Рециклирани материјали за топлинска изолација
Јован Симоновски 9642
36 Анастасија Радевска 9614 Полимери, општо, историски развој
Валерија Станоевска 9590
37 Александар Ацев 9667 Примена на порозни бетони
Никола Вучков 9591
38 Леон Гуцуљ 9675 Ѕидни системи за сува градба
Елена Ѓоргиевска 9563
39 Кирил Јованчов-Спасовски 9567 Стаклена волна како материјал за термоизолација
Дарко Сребревски 9611
40 Ивана Веселинова 9615 Покривни материјали на база на битумен
Ена Хаџи Ахметовиќ 9607
41 Ѓорѓи Лефтероски 9211 Материјали за термоизолација, карактеристики, поделба, значење
42 Ербил Баки 9587 Примена на јаглерод-водородните врзива при изведба на патишта
43 Александра Цикарска 9532 Лепено ламелирано дрво како конструктивен материјал
Ангела Милева 9403
44 Азизе Летнику 9151 Материјали за зајакнување на конструкции
45 Симона Бозароска 9414 Еко материјали (слама)
Магдалена Илиева 9500
46 Благица Данова 9554 Хидроизолација кај кровови
Катерина Дојчиновска 9676
47 Маја Велевска 9647 Полимери, општо, добри и лоши страни, примена во градежништвото
Тамара Георгиевска 9648
48 Ана Петковска 9266 Акустика во градежните објекти
Милан Зафировски 9155
49 Филип Ристоски 9651 Системи за термоизолација на ѕидови и подови, карактеристични детали
Кристијан Јованов 9604
50 Разије Мустафа 9592 Малтери и нивна поделба
Агнеса Јакупи 9570
51 Ангела Шишкин 9643 Еко материјали (глина)
Стефанија Гоцевска 9646
52 Сара Трајковска 9683 Геомрежи, Георешетки
53 Бојан Костовски 9552 Системи за звучна изолација, карактеристични детали
Слаѓан Арсовски 9629
54 Илина Ефтимовска 9551 Алуминиумот во градежништвото
Наталија Ѓорѓијевска 9548
55 Стефан Ѓоргиев 8830 Полимерите како материјали за покривање на кровови
Александар Тодоров 8799
56 Филип Тодоров 9463 Профили за изработка на прозори на база на полимери
Александар Ѓорѓиевски 9496
57 Марија Најдовска 9252 Материјали за хидроизолација – општа поделба и карактеристични претставници
58 Донка Чукаркова 9661 Адитиви за бетони и малтери
Ивана Стојанова 9662
59 Анета Стоименова 9649 Системи за термоизолација на кровови, карактеристични детали
Андреј Паунов 9638
60 Методиј Вучковски 9644 Каменот како материјал за ѕидање и обложување
Александар Николовски 9645
61 Далибор Димитровски 9281 Примена на рециклирани материјали во градежништвото
62 Марија Трајковска 9633 Челикот во градежништвото – историски преглед
63 Александар Величковски 9686 Примена на стаклото во градежништвото
Иван Фаренвалд 9698
64 Благој Мицевски 9580 Контактни фасади, карактеристики, предности недостатоци
Марио Илиоски 9577
65 Петар Ристовски 9657 Хидроизолациони материјали на база на битумен
66 Елена Величковска 9373 Геосинтетици, општо, карактеристики, производство, суровини
67 Милка Нанчева 9316
68 Елена Донева 9391 Производители на стакло и производи од стакло за примена во градежништвото
Милош Михајловиќ 9529