Теориска механика – домашна бр. 3

image_pdfimage_print

На „повеќе“ може да ги видите резултатите од домашната бр. 3 по предметот теориска механика за студиската програма по геодезија.

Студентот со број на индекс 1310 да се јави во канцеларијата на предметниот наставник.

проф. Т. Самарџиоска

 

Теориска механика 2017/2018
проф. д-р Тодорка Самарџиоска
Домашна 3
индекс поени
597
943
1038
1043
1124
1155
1244
1255
1274 10
1276 9,5
1285
1291
1303 9,5
1304 10
1305 9
1307 10
1308 10
1309 9
1310 6,5
1313 10
1314 9
1316 10
1317 10
1318 10
1319 8
1320 10
1321 9
1324 10
1325 10
1326 9,5
1327
1328 7
1330 10
1331 7,5
1332 9,5
1334 9
1336
1337
1338 9,5
1339 9,5
1340
1341
1342
1343 10
1344
1345 10
1346 9,5
1347 9,5
1348 8,5
1349 10
1351 10
1352
1354 9,5
1355 10
1356 9,5
1357 7,5
1358 10
1359
1360 7
1361 9
1362
1363 10
1364
1365