Армиран бетон – резултати од втор колоквиум 2018 год.

Почитувани студенти, резултатите се на следниот линк.